MINISTRANCI NSJ ŚREM

Idź do spisu treści

Menu główne

Dla ceremoniarzy

Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. Do głównych zadań ceremoniarza należą troska o należytą organizację i wykonywanie czynności liturgicznych. Kurs ceremoniarza ma więc na celu w pierwszej kolejności przybliżyć członkom służby liturgicznej istotę Mszy świętej, tak by mogli wykonywać swoje obowiązki z powagą i zrozumieniem. Następnie punkt ciężkości położony jest na zaznajomienie się z podstawową wiedzą na temat liturgii i obrzędów oraz wykorzystywanie jej w praktyce.

W czasie kursu członek służby liturgicznej poznaje m.in. strukturę Mszy świętej, słownictwo liturgiczne i komendy ceremoniarskie (w języku łacińskim). Jest to baza wiedzy, niezbędna do wykonywania obowiązków ceremoniarza. Nacisk kładziony jest również na pogłębienie życia duchowego, które towarzyszy szczegółowemu omawianiu Triduum Paschalnego. Oba stopnie kursu są niezbędne do odpowiedniego wykonywania funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym.


DO OBOWIĄZKÓW CEREMONIARZA NALEŻY:

  • przeprowadzanie próby liturgii,

  • czuwanie nad przebiegiem liturgii,

  • dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,

  • podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,

  • ustawianie procesji na wejście i wyjście,

  • obsługa mikrofonu,

  • rozpoczęcie modlitw przed Mszą Świętą i po niej,

  • interweniowanie w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego