MINISTRANCI NSJ ŚREM

Idź do spisu treści

Menu główne

Dla lektorów

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może wykonywać psalm między czytaniami. W celebracji eucharystycznej lektor ma właściwą mu funkcję, którą on sam winien pełnić.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym odbywa się podczas specjalnego kursu organizowanego dla kandydatów na lektorów w poszczególnych dekanatach. Celem tego kursu jest przygotowanie kandydatów zarówno od strony duchowej, jak i intelektualnej. Dlatego oprócz spotkań z formacji wewnętrznej, podczas kursu odbywają się zajęcia z zakresu formacji liturgicznej, biblijnej oraz fonetycznej. Kurs lektorski kończy się egzaminem z wszystkich bloków tematycznych, za wyjątkiem formacji wewnętrznej. Kandydaci, którzy zdali egzamin, podczas uroczystej Mszy św. otrzymują specjalne błogosławieństwo do wykonywania funkcji lektora oraz krzyż lektorski i legitymację.


W kursie lektorskim mogą uczestniczyć ministranci uczęszczający do III klasy gimnazjum i starsi.MODLITWA LEKTORA:

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu,
w dłoniach,
na ustach
Amen.
ZASADY ODCZYTYWANIA CZYTAŃ

MSZALNYCH (LEKCJI)


REGUŁA I – lektor wybrany z Ludu Bożego
REGUŁA II – zrozumienie podstawą owocnego przekazu
REGUŁA III – czytać na głos
REGUŁA IV – podział tekstu na części
REGUŁA V – znaki przystankowe, pauzy
REGUŁA VI – akcent
REGUŁA VII – akcent przeczeń
REGUŁA VIII – dykcja, trudności wymowy
REGUŁA IX – melodyka, intonacja
REGUŁA X – estetyka wizualna lektora
REGUŁA XI – oddech
REGUŁA XII – tempo
REGUŁA XIII – kontakt wzrokowy
REGUŁA XIV – rodzaje głosu
REGUŁA XV – wymowa


>>Czytanie na ślub<<Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego