MINISTRANCI NSJ ŚREM

Idź do spisu treści

Menu główne

Zasady
I. Uwagi ogólne

1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą lub nabożeństwem.
2. Ministranci odmawiają modlitwę przed Mszą świętą, czyniąc znak krzyża na słowa     
  ,,wspomożenie nasze w imieniu Pana".
3. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby
   móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
4. Ministranci i lektorzy nie rozmawiają ze sobą w górnej zakrystii. Mogą jedynie półgłosem   
   ustalić funkcje liturgiczne.
5. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia minimum 5 minut przed Mszą świętą lub
   nabożeństwem.
7. Po Mszy świętej ministranci odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

II. Służba liturgiczna

1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku.
 >plan tutaj<
2. Ministranci przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
   Są wpatrzeni w to, co dzieje się na ołtarzu.
3. Ministrant nie powinien wychodzić do zakrystii (chyba, że poprosi go o coś ksiądz).   
   Wszelkie potrzeby należy załatwiać przed Mszą.
4. Każdy ministrant zobowiązany jest do obowiązkowego służenia przynajmniej raz w
   tygodniu oraz do przychodzenia na wyznaczoną Mszę świętą niedzielną.
5. Ministranci przestrzegają grafiku służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje
   od września do czerwca. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach
   przychodzą służyć jak najczęściej.

III. Strój liturgiczny

1. Ministranci
młodsi (do 1 gim.) - kołnierz, komża oraz sutanela.
2. Ministranci starsi (
od 2 gim.) - alba przepasana cingulum.
3. Lektorzy - alba
przepasana cingulum oraz krzyż lektorski.
5. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany.

IV. Punktacja

1. Służenie obowiązkowe +5 punków
2. Służenie w niedzielę +5 punktów
3. Służenie podczas nabożeństw +3 punkty

4. Służenie podczas nabożeństwa "La Salette" +5 punktów
5. Służenie podczas środowej nowenny +2 punkty

6. Służenie dodatkowe w dni powszednie +3 punkty
7. Służenie dodatkowe w niedzielę +6 punktów
8. Nieodpowiednie zachowanie w czasie Mszy od -3 punktów
9. Obecność na zbiórce +3 punkty
10. Punktacja jest podsumowywana co dwa miesiące i jest wywieszana w zakrystii
   na tablicy ogłoszeń, ukazuje się na stronie internetowej ministrantów oraz w
   naszej gazetce ministranckiej. Punktacja ta jest wtedy sumą danych dwóch
   misięcy - nie są w to wliczane poprzdnie miesiące.


V. Kary i nagrody


1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie będą
   wyciągane konsekwencje.
2. Na kolędę będą chodzili ministranci, którzy zachowują kulturę osobistą i sumiennie
   wypełniali swoje obowiązki w ciągu roku.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego